Katolsk Forum, St. Hallvard: Familieåret 2014

Katolsk forum i St. Hallvard menighet inviterer til temakveld om familien og den kommende ekstraordinære bispesynoden. 

Sted: St. Hallvard kirke

Tid: Fredag 4. april klokken 17.00

Se under for program.

KATOLSK FORUM - ST. HALLVARD