Nordiske biskoper markerte 25-årsjubileet for pavens besøk

DNBK i Lund
Foto: Sr. Anna-Mirijam Kaschner

Den nordiske bispekonferansen, som i disse dager avholder sitt vårmøte i Lund, markerte lørdag 22. mars 25-årsjubileet for Den salige Johannes Paul IIs besøk til de nordiske land.

Kardinal Kurt Koch, president for Det pavelige råd for fremme av Kristen enhet, tok turen fra Roma for å markere begivenheten sammen med biskopene og et stort antall troende i St. Thomas-kirken i Lund.

Den salige Johannes Paul II, som den 27. april blir kanonisert i Roma, innviet de nordiske land til Marias beskyttelse og forbønn i domkirken i Reykjavík i 1989. Sammen med kardinal Koch og den apostoliske nuntius til norden, erkebiskop Henryk Nowacki, fornyet de nordiske biskopene denne innvielsen til Marias rene hjerte.