Nordisk bispekonferanse: Respekter Ukrainas suverenitet!

Den nordiske bispekonferanse har under sitt vårmøte i Lund, Sverige, kommet med følgende uttalelse om situasjonen i Ukraina (dansk):


nullVi, de katolske biskopper i de nordiske lande, har de seneste uger og måneder med voksende bekymring fulgt med i udviklingen i Ukraine og de tilstødende områder.

Navnlig de steder i verden, hvor demokratiet er forankret og efterleves, er der i dag ingen moralsk begrundelse for at anvende vold og aggression for at sikre retfærdighed og beskytte de civile frihedsrettigheder. Aggression, magtanvendelse og vold kan aldrig tilvejebringe en retfærdig løsning på problemer, der deler befolkninger og nationer. Man bør altid arbejde for fredelige løsninger baseret på forhandling og dialog, og gennem tiltag, der fører mennesker sammen i større gensidig forståelse, solidaritet og forsoning.

Vi opfordrer derfor alle parter til at respektere Ukraine suverænitet og tage skridt til at ophæve alle planer om brug af militær magt.

Samtidig opfordrer vi indtrængende alle til at afstå fra trusler og overgreb mod religiøse og etniske mindretal. Historien har vist, at dette ikke skaber varig fred.

Det er vores håb at Jesus Kristus, Fredsfyrsten, gennem Jomfru Marias forbøn kan bringe fred til Ukraine og alle steder i verden, så mennesker altid må føle sig trygge og samfund fortsat må  udvikle sig til gavn for alle mænd og kvinder.

+Anders Arborelius OCD, biskop af Stockholm og formand for Den nordiske Bispekonference

+Czeslaw Kozon, biskop af København

+Bernt Eidsvig Can.Reg., biskop af Oslo og apostolisk administrator af Trondheim

+Peter Bürcher, biskop af Reykjavik

+Teemu Sippo SCJ, biskop af Helsinki

+Berislav Grgic, biskoppelig prælat af Tromsø

+Gerhard Schwenzer, SSCC, biskop emeritus af Oslo