Ny rettsvikar i Oslo katolske bispedømme

Gerard Tartaglia

Biskop Bernt Eidsvig av Oslo har utnevnt Gerard Tartaglia, tidligere rettsvikar for de skotske bispedømmer, til rettsvikar for Oslo katolske bispedømme med ansvar også for stiftene Tromsø og Trondheim fra dags dato, 11. mars 2014, og for en periode på fem år. Erkebiskop Philip Tartaglia av Glasgow, vår nye rettsvikars bror, har godkjent utnevnelsen.

Vår nye rettsvikar er født 29. mars 1961 i Dennistound, Glasgow, Skottland og ble ordinert til prest 27. juni 1985. Han har svært omfattende erfaring både som menighetsprest og fra tribunalarbeid. Pastor Tartaglia har allerede besøkt Oslo og er kjent med vårt tribunals personale og rutiner. Han vil fortsatt være bosatt i Skottland, der han blant annet er sogneprest for to menigheter, men skal besøke Oslo med jevne mellomrom. 

Embetet som rettsvikar i OKB har stått vakant siden msgr. Ralph Browns død 6. januar i år.