Oslo: oppussingen av St. Joseph kirke nå ferdig

Døren fra våpenhusetSt. Joseph kirke, "den andre kirken i Akersveien" i Oslo, som ligger på andre siden av veien i forhold til St. Olav Domkirke, har vært gjennom en omfattende oppussing. Kirken gjør tjeneste både som menighetskirke og som kirke for  St. Sunniva skole. Sakristiet fikk en grundig oppgradering i fjor vinter/vår. Etter siste skoledag i juni ble så vasking og maling av selve kirkerommet påbegynt, og for et par uker siden ble siste hånd på verket lagt da strømkablene til orgelet ble skiftet ut.

Se et billedgalleri fra kirken.

Det er bispedømmets egne håndverkere under ledelse av vaktmester Francis Subramaniam, som har stått for de betydelige arbeidene som omfatter følgende:

  • Veggene er vasket og malt, og det er lagt nytt gulv i kirkerommet. Dette er kanskje den endringen som man raskest legger merke til.
  • Det elektriske anlegget er totalrenovert. Sikringsskap ble skiftet for over et år siden og siste bit var altså strømledningene til orgelet.
  • Belysningen er forbedret. Det kom tidligere ofte klager på at lyset i kirken var svakt.
  • Det er installert nye lysekroner. Disse er pent brukt og  arvet fra den gamle St. Svithun kirke i Stavanger etter å ha vært en tur innom  Lillehammer.
  • De stjerneformede lampene i taket langs sideveggene er reparert, og øvrig belysning er modernisert.
  • Sakristiet er pusset opp.
  • Dørene mellom våpenhuset og kirkerommet er byttet ut med glassdører. Dette, sammen med det nye gulvet, gjør at våpenhuset i større grad fremstår som en del av kirken. Ennå gjenstår noen benker og hyller i våpenhuset samt nytt gulv på galleriet.

Prosjektet har kostet 1.075.965 kroner – i tillegg altså til et betydelig antall arbeidstimer.

Tekst: Paul Marić/Heidi H. Øyma
Foto: Peter Bjerke