Pontifikalmesser i anledning kanonisering av Johannes XXIII og Johannes Paul II

nullI anledning kanoniseringen av de salige paver Johannes XXIII og Johannes Paul II blir Oslo katolske bispedømmes offisielle markering en høytidelig pontifikalmesse i Trefoldighetskirken i Oslo søndag den 27. april kl. 11.00.

Dørene åpnes klokken 10.00, ingen billetter kreves.

Før messen blir det prosesjon fra St. Olav til Trefoldighetskirken.

OBS: Høymessen i St. Olav domkirke klokken 11 bortfaller.

Andre messer i St. Olav denne dagen: 08.00 polsk, 18.00 engelsk, 19.30 norsk.

St. Joseph kirke: 14.00 ungarsk, 16.00 fransk, 18.00 engelsk.

I Tromsø vil biskop Berislav  Grgić feire en pontifikalmesse i anledning helligkåringen i Vår Frue kirke i Tromsø, også den 27. april kl. 11.00.

Johannes XXIII og Johannes Paul II helligkåres i Roma den 27. april 2014, på miskunnsøndagen. Den salige Johannes XXIII ledet Kirken i perioden 1958-1963 og innkalte til Det annet vatikankonsil. Johannes Paul II, den første polske pave, døde i 2005 og ble saligkåret i mai 2011.

VELKOMMEN!

av adm — publisert 14.03.2014, sist endret 24.04.2014 - 11:38