Skulle høre skriftemål; gikk selv for å skrifte først

Pave Frans overrasket alle, inkludert sin egen seremonimester, da han fredag gikk offentlig til skriftemål i Peterskirken etter en botsgudstjeneste.

Gudstjenesten ble feiret i forbindelse med bispedømmet Romas "24 timer for Herren" – med sakramentstilbedelse og skriftemål i Romas fire hovedkirker og over hele verden.

Etter en samvittighetsransakelse skulle 61 prester, inkludert paven, tilby botens sakrament til de troende, men da pavens seremonimester, msgr Guido Marini, viste Frans hvor han skulle sitte, gikk paven overraskende bort til en skriftestol hvor han knelende avga sitt eget skriftemål.

Etterpå hørte han selv skriftemål i rundt 40 minutter.

Les pavens preken på news.va.