Pavelig heder til Rolf Trolle Andersen

Ambassadøren med storkorsetRolf Trolle Andersen er blitt tildelt storkorset av St. Gregor den stores orden. Trolle Andersen var Norges ambassadør til Den hellige stol, med base i Bern, i perioden 2009–2013.

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. overrakte ordensinsigniene i en seremoni tirsdag 4. mars. Se bilder.

St. Georg den stores orden deles sjelden ut til nordmenn. Sist det skjedde var da Lars Roar Langslet ble slått til kommandør med stjerne i 1980.

Biskopens tale ved overrekkelsen:

Stor var min overraskelse da jeg i slutten av november mottok en rekommandert sending fra Nuntiaturet med et utnevnelsesdekret fra pave Frans på pergament med insignier a magne crucem equitem ordinis s. Gregorii Magni av den sivile klasse til ambassadør Rodulfum (akkusativ) Trolle Andersen e Natione Norvegica. Det gledet meg naturligvis, siden jeg kjenner mottageren og har gledet meg over hans velvilje og forståelse overfor Kirken, for ikke å nevne alle de andre egenskaper som gjør at vi setter pris på ham. Statssekretariatet utleverer ingen hemmeligheter – dem kan man i beste fall søke i arkivet efter 60 år – så den konkrete begrunnelse må vi eventuelt gjette på. Jeg har forsåvidt gjettet, men skal holde antagelsene for meg selv.

Foto: Peter Bjerke 2014-03-04På den kirkestatlige stjernehimmel dukket ordenen sent opp, den 1. september 1831 (se St. Olav fra 21. august 1847). Pave Gregor XVI oppkalte den efter sin forgjenger Gregor den store. Den høyeste grad av ordenen er storkorset, som enten kan gis av Paven i et motu proprio eller ved dekret fra Statssekretariatet. Det heter at det tildeles statsmenn, diplomater eller fremstående katolske legmenn. Her aner vi straks noe usedvanlig i positiv forstand. Inntil 1991 ble ordenen kun tildelt menn, fra denne tid også kvinner.

Har rett til å ride inn i Peterskirken

Ordenen kan bæres med uniform og sabel, men jeg er redd det er noe mottageren i så fall selv må anskaffe. Privilegier forbundent med ordenen finnes ikke – dvs. det finnes ett som ingen har benyttet seg av på en god stund, nemlig retten til å ride inn i St. Peterskirken. Insisterer mottageren på dette, vil jeg nok antyde at det kan bli den siste pavelige orden han nomineres for.

av Mats Tande publisert 04.03.2014, sist endret 02.08.2021 - 17:18