USA: Overgrepssakene har kostet 16.4 milliarder kroner

Overgrepssakene i Den katolske kirke i USA kostet amerikanske bispedømmer 108 954 109 dollar (653 millioner NOK) i 2013, ifølge en rapport fra Den amerikanske bispekonferansen.

Kun 62% av summen gikk til ulike forliksordninger (61 millioner dollar) og terapi for overgrepsutsatte (6.1 millioner dollar). De resterende midlene ble brukt på advokatutgifter (28.9 millioner dollar), hjelp til anklagede (10.4 millioner dollar) samt andre utgifter (2.4 millioner).

I tillegg betalte amerikanske ordenshus ut rundt 14.4 millioner dollar (86 millioner NOK) i forbindelse med overgrepssaker i 2013. Dette betyr at overgrepssakene i perioden 2004-2012 totalt har kostet amerikanske bispedømmer og ordenshus svimlende 2 744 881 843 dollar (16.4 milliarder kroner): 2 351 903 157 dollar fra bispe/erkebispedømmer, samt 392 978 686 dollar fra ordenshus. 

Ifølge rapporten ble det i 2013 brukt 41.7 millioner dollar på ulike forebyggende tiltak for barn. Rapporten skriver også at det i 2013 «kom 370 nye troverdige anklager om seksuelt misbruk av mindreårige». Anklagene, mot i alt 290 prester/diakoner, kommer fra totalt 365 personer, derav ni mindreårige - resten er voksne som skal ha blitt misbrukt som barn. 56% av de anklagede prestene er allerede avslørt etter tidligere anklager, mens 73% «er døde, allerede fjernet fra prestetjenesten, laisert eller savnet».

80% av anklagene kommer fra menn, der overgrepet skjedde i alderen 10-14. Majoriteten av sakene skjedde i perioden 1960-1989, de fleste i 1970-årene. 

Church Increased Spending For Child Protection By More Than 50 Percent, Annual Audit Finds | (USCCB)