– Ingen vei tilbake i kampen mot barnemisbruk

Kirken «vil ikke ta et eneste skritt tilbake» i arbeidet med å straffe dem som misbruker barn, sa pave Frans den 11. april i en tale til BICE (International Catholic Child Bureau).

nullPaven lovte å fortsette implementeringen av «de straffetiltak som må anvendes», tiltak som endog «må bli enda sterkere» for å sikre trygge forhold for barn.

Frans kom også med en personlig unnskyldning på vegne av Kirken:

Jeg føler meg nødt til å ta ansvar og be om tilgivelse for all den skaden noen prester - ganske mange, men ikke i forhold til det totale antall prester - har forårsaket gjennom seksuelle overgrep mot barn. Kirken er klar over skaden som har blitt gjort, personlig og moralsk skade utført av Kirkens menn. Vi vil ikke ta et eneste skritt tilbake i arbeidet med å rydde opp i disse problemene, samt i iverksettelsen av de straffetiltak som må anvendes. Tvert imot mener jeg at de må bli enda sterkere.

I talen til BICE fordømte paven også slavearbeid, bruk av barnesoldater og andre former for vold og overgrep mot barn. Frans understreket at alle barn har rett til å leve «med en far og mor» i trygge familieforhold, og at alle foreldre har rett til å bestemme barnas «moralske og religiøse oppdragelse».

En trussel mot denne retten er diverse «utdanningseksperimenter» med den hensikt å innføre «kun én spesiell tankegang».

– Vi kan ikke eksperimentere med barn og unge. Skrekken vi opplevde da morderiske diktaturer i det 20. århundret manipulerte utdannelsen, har ikke forsvunnet; vi ser den også i dag, dog i andre forkledninger og forslag som, under påskudd av modernitet, tvinger barna til gå den diktatoriske vei mot "én spesiell tankeretning".

Paven fortalte så om en lærer han nylig hadde snakket med, som utbrøt følgende: «Jeg vet ikke lenger om vi sender barna til en skole eller til en omskoleringsleir.»