Biskop Eidsvig opptas i Ridderordenen av den hellige grav i Jerusalem

nullFredag den 2. mai kl. 15.00 i St. Olav domkirke (Oslo) opptas biskop Bernt Eidsvig som ridderkommandør i Ridderordenen av den hellige grav i Jerusalem (OESSH). Biskop Eidsvig blir samtidig ny storprior for ordenens norske avdeling.

Det er kardinalstormester Edwin Frederick O’Brien som er hovedcelebrant og vil oppta biskopen i ridderordenen. Koncelebranter blir blant annet erkebiskop Arthur Roche KC*HS, sekretær for Kongregasjonen for gudstjenesten og sakramentsordningen; mgr. Charles Morerod, biskop av Geneve, Lausanne og Fribourg; og mgr. Friedrich Bechina, undersekretær for Kongregasjonen for katolsk utdannelse.

VELKOMMEN!

Ridderordenen av den hellige grav i Jerusalem har lange historiske røtter, men ble modernisert av pave Pius IX i 1847 i forbindelse med reetableringen av det latinske patriarkat i Jerusalem. Oppdraget til ordenen har siden den tid vært å være en verdensvid åndelig og økonomisk støtte for det latinske patriarkat, slik at kirker i Det hellige land kan betjene både fastboende og pilegrimer. I tillegg driver patriarkatet utstrakt skolevirksomhet samt helseinstitusjoner, et arbeid ridderordenen har fått i oppdrag å bære økonomisk. Det er dog medlemmenes tro og åndelige liv som er selve bærebjelken i ordenen, og medlemmene, som i hovedsak er legfolk, har forpliktet seg til å leve i overensstemmelse med sin katolske tro på Jesu død og oppstandelse, noe som skal vise seg i gavmildhet. Ordenen fikk sitt første norske medlem i 2004, og den 1. januar 2008 ble det opprettet en egen avdeling (magistral delegasjon) i Norge. Daværende generalvikar p. Arne Marco Kirsebom SS.CC. ble da utnevnt til storprior. Ordenen har per dags dato tolv medlemmer i Norge.

 

 

av adm — publisert 28.04.2014, sist endret 01.05.2014 - 23:15