Kardinalpatriark Delly (86) død

nullVatikanet, 9.4.2014 (KI/KAP) Den tidligere kaldeisk-katolske patriark Emmanuel III Delly døde den 9. april 2014, 86 år gammel, på et sykehus i San Diego i California i USA. Delly ledet den katolske østkirken fra 2003 til 2012. Kardinalpatriarken skal begraves i Detroit i USA, hvor hans nærmeste slektninger bor.

Emmanuel III Delly ble født den 27. september 1927 i Tel Kaif ved Mosul i Nord-Irak, og han var fra 1962 til sin offisielle pensjonering i 2002 hjelpebiskop i Bagdad. Den 3. desember 2003 ble han valgt til embetet som patriark. Valget av Delly til patriark skjedde i Roma, ettersom de politiske spenningene i Irak gjorde det lettere å samle de irakiske biskopene og de biskopene som bor utenlands, i Roma i stedet for Bagdad. I 2007 kreerte pave Benedikt XVI (2015-13) Delly til kardinal, og i stedet for biretta fikk han en purpurrød utgave av en shash, den klassiske runde hatten som brukes av en kaldeisk patriark som et symbol på Babels tårn.

Blant de verste øyeblikkene i patriark Dellys liv var da han måtte begrave sin hjemlige erkebiskop Paul Faraj Rahho av Mosul. I 2008 ble erkebiskopen bortført, og etter flere uker i uvisshet ble han funnet død.

I desember 2012 innvilget pave Benedikt XVI Dellys avskjedssøknad av aldersgrunner. Den kaldeiske bispesynoden valgte i februar 2013 erkebiskopen av Kirkuk, Louis Sako, til hans etterfølger, som tok patriarknavnet Raphael I.

Kaldeernes patriarkat av Babylon har sitt sete i irakiske Bagdad. Når det gjelder antall kirkemedlemmer, svinger anslagene fra 480.000 og Vatikanets en million. Gjennom utvandring finnes det store kaldeiske kommuniteter også i Nord-Amerika, Australia og Vest-Europa.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)