Kvinne (89) ville ikke leve i den digitale tidsalder; fikk assistert selvmord i Sveits

En 89 år gammel britisk kvinne fikk nylig tilgang til assistert selvmord ved den kontroversielle selvmordsklinikken Dignitas i Sveits. Kvinnen var hverken alvorlig syk eller døende, men uttrykte sorg over manglende menneskelig kontakt grunnet den teknologiske utviklingen.

Fra svenske Respekt - katolsk rörelse för livet:

Den pensionerade konstläraren klagade över att it-utvecklingen försämrat mänskliga relationer och gjort människor till robotar, varför hon bestämde sig för att begå självmord istället för att anpassa sig till den moderna världen.

– Folk blir mer och mer tillbakadragna. Vi blir robotar. Det är brist på mänsklighet. De säger till mig att anpassa mig eller dö. I min ålder känner jag att jag inte kan anpassa mig, eftersom den nya tiden inte är som den jag växte upp i och lärde mig att förstå. Samtliga gammaldags sätt att göra saker och ting finns inte längre, förklarade hon i en intervju några dagar före det assisterade självmordet hos Dignitas i Schweiz.

Kvinnan var varken sjuk, döende eller allvarligt funktionsnedsatt när hon dog, utan förklarade att hon hade fått nog av att "simma mot strömmen". Hon fick hjälp med sin ansökan till Dignitas av Michael Irwin, pensionerad läkare och grundare av den dödhjälpsförespråkande organisationen Society for Old Age Rational Suicide. I ansökan beskrev hon sitt liv som "en glädje, fullt med många äventyr och enorm självständighet". På senare år hade hon dockkänt frustration över bristen på genuint mänskligt umgänge på grund av den ökade användningen av datorer, e-post, tv och annan modern teknik. Dessutom fruktade hon att försämring av hennes hälsa kunde leda till vård på vårdhem och stördes av butikshyllorna var fulla med färdigrätter, och att traditionella vanor hade försvunnit.

202 personer fra hele verden fikk i 2013 innvilget assistert selvmord ved Dignitas-klinikken i Zürich.