Mgr. Torbjørn Olsen til OKB, p. Sigurd Markussen til Tromsø

Mgr. Torbjørn Olsen vil efter avtale med biskop Berislav Grgic av Tromsø begynne å arbeide i Oslo katolske bispedømme (OKB) fra slutten av oktober 2014. Tjeneste og tjenestested vil bli kjent med det første.

Biskop Grigic har bedt om presteforsterkning til stiftet fra OKB, og p. Sigurd Markussen har svart imøtekommende på hans henvendelse om å tjenestegjøre i Tromsø stift fra høsten 2014. Kontraktstiden er på tre år.

Konsultorkollegiet i OKB vil møtes denne uke (uke 18) for å drøfte bemanning av St. Hallvard menighet. P. Markussen avslutter den 1. august i år studiepermisjonen fra sin tjeneste i St. Hallvard, hvor han har vært sogneprest siden 1. september 2008. I permisjonstiden har studert dogmatisk teologi ved det pavelige universitet Angelicum i Roma.

Biskop Eidsvig takker biskop Grgic for at han tillater mgr. Olsen å arbeide i OKB og begge prester for deres beredskap til å ta fatt på nye og viktige pastorale oppgaver.

Melding fra biskopens kontor
Oslo katolske bispedømme

av adm — publisert 29.04.2014, sist endret 30.04.2014 - 15:07