Nye menighetsråd i Trondheim og Halden

St. Olav menighet i Trondheim har valgt nytt menighetsråd, som består av syv medlemmer:

Jan Inge Fossmo (leder), Isabel Bjørnås (nestleder), Trude Waage (sekretær), Lam Nguyen Hoang, Yosef Solomon Kelit, Josef Solawa og Suzana Zoric.


St. Peter menighet i Halden har fått nytt menighetsråd, som konstituerte seg den 3. april. Rådet ser nå slik ut:

Formann: pater Roman Kunkel

Leder: Kåre Odland

Nestleder: Torill Juelsdatter

Sekretær: Franz-Joseph van Eeden

Kasserer: pater Roman Kunkel

Medlemmer: Beata Harackiewicz, Michal Kajzer og Nina S. Svendsen.

Det nye menighetsrådet vil også fungere som finansråd.