Nytt konsultor­kollegium i Tromsø stift

Biskop Berislav Grgić dekreterte 15. april 2014 at nytt konsultor­kollegium etableres samme dag og oppnevnte samtidig nye medlemmer i rådet.

Konsultorkollegiets sammensetning blir som følger: Generalvikar pater Marek Chełminiak MSF, pater Dariusz Banasiak O.Cist., pastor Wojciech Egiert, pastor Gunther Josef Jäger, pater Marek Michalski MSF.

Oppnevnelsene gjelder for fem år, dvs. fra 15. april 2014 inntil 14. april 2019.