Pater Olav Müller SS.CC. 90 år

nullDen 18. april 2014, på langfredag, fylte p. Olav Müller 90 år, og er med det landets eldste prest.

Pater Olav ble født som Dagfinn i Trondhjem den 18. april 1924. Han trådte inn i den tyske provins av picpusordenen (SS.CC.) i Simpelveld, og avla de første løfter i 1949, og ble presteviet i Trondheim i 1954. Han kan altså feire sitt 60-årsjubileum som prest i høst.

Han begynte sitt virke som prest i Trondheim i 1957, og har fra da av arbeidet i de fleste menighetene i Midt-Norge stift i tillegg til oppdrag i Oslo katolske bispedømme. Han er fremdeles en høyt etterspurt foredragsholder. 

I tillegg til en lang, lang rekke mindre utgivelser har han utgitt en biografi om helgenkongen Olav den Hellige, samt to bøker på St. Olav forlag, den siste i 2013. Se en liste over hans utgivelser.

Les en lengre biografi i forbindelse med hans 80-årsdag 18. april 2004 og en presentasjon på tysk fra 2012.

www.katolsk.no, uten tvil sammen store deler av den katolske befolkningen i Norge, gratulerer p. Olav på det hjerteligste! Ad multos annos!

av Mats Tande publisert 18.04.2014, sist endret 19.04.2014 - 12:13