Patriark Bartholomeus advarer mot ortodoks nasjonalisme

«Nasjonen kan ikke være den avgjørende faktor for kirkens liv»

Den økumeniske patriarken av Konstantinopel, Bartholomeus I, kritiserte det han mener er nasjonalistiske tendenser innen visse ortodokse kirkesamfunn under en tale i Nederland den 24. april.

«Nasjonskonseptet kan ikke bli den avgjørende faktor for kirkens liv eller en bærebjelke for kirkens organisering», sa patriarken i den gammelkatolske katedralen i Utrecht.

«Når en ortodoks kirke henfaller til nasjonalistisk retorikk og gir sin støtte til rasebasert retorikk, mister den av syne de autentiske teologiske prinsipper, og gir etter for et fallent tankemønster helt fremmed for ortodoksiens kjerne».

«Vi må huske at den ortodokse kirke kom med en synodal fordømmelse av nasjonalismen allerede i 1872, og siden da har gjentatt dette mange ganger», sier patriark Bartholomeus I.

Address By His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew At The Old Catholic Cathedral