Paven: La gleden over Den oppstandne Herren prege våre hjerter og liv!

Regina Caeli 2014I forbindelse med påsketidens middagsbønn Regina Coeli på Petersplassen mandag, ba paven alle troende om å lese evangelienes beretninger om Jesu oppstandelse i påskeuken.

Den «dominerende følelse» som preger beretningene om oppstandelsen er glede og undring, sa paven, og i liturgien gjenopplever vi disiplenes sinnsstemning etter de fikk høre nyheten som kvinnene brakte med seg: Jesus er oppstanden!

«La denne erfaringen som preger evangeliene også prege våre hjerter og våre liv. La påskedagens gledesfulle undring gjennomstråle våre tanker, blikk, holdninger, gester og tale», sa pave Frans.

Denne gleden «kommer innenfra, fra et hjerte nedsenket i gledens kilde, lik Maria Magdalenas, som gråt over tapet av sin Herre og ikke kunne tro sine egne øyne da hun så han var oppstanden».

Kristnes kall til å spre glede og håp til verden har sitt utspring i nettopp denne gleden over å være vitne til Herrens oppstandelse, fremhevet paven.

Frans ba også alle troende om å reflektere over Jesu mors «inderlige og dype glede». Mellom langfredag og påskedag var hun den sorgfulle Moder, men samtidig håpets Moder, sa paven.

«Hun er alle disiplenes Mor, Kirkens Mor og håpets Mor».