Religiøse ledere møtte kongen og dronningen

stlSnakket om dialog og det livssynsåpne samfunn

Toppledere fra Norges mange trossamfunn, inkludert biskop Bernt Eidsvig, møtte onsdag 29. april kongen og dronningen på slottet. Lederne var invitert av kongehuset for å snakke om det interreligiøse dialogarbeidet i Religions- og livssynslederforumet, i regi av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

Forumet er en "uformell plattform for samtale om religiøse og verdirelaterte spørsmål" ifølge STLs nettsider.

- Det at Kongeparet ønsker å møte de øverste «åndelige» lederne for alle de store verdensreligionene og livssynene i Norge verdsettes, og forstås som et godt tegn i tiden, sier daglig leder i STL, Lise Tørnby.

I møtet med kongeparet onsdag fortalte de religiøse lederne om sitt dialogarbeid, sin personlige tro - og viktigheten av felles verdier som grunnlag for sameksistens i et pluralistisk Norge.