Velkommen til prestevielse 1. mai

Øystein LundDen 1. mai prestevier biskop Bernt Eidsvig av Oslo diakon Øystein Lund. Prestevielsen
finner sted i St. Olav domkirke i Oslo klokken 11.00.

Lund ble diakonviet i samme kirke 28. august i fjor.

Hjertelig velkommen!