Bønn for kall 5. juni: Picpuspatrene

Den første torsdag i måneden ber de troende i Oslo katolske bispedømme spesielt for kall til preste- og ordensliv. Alle menigheter og klostre i bispedømmet oppfordres til å gjøre dette lokalt, og alle katolikker oppfordres til å be alene og i familien.

I St. Olav domkirke feires det en egen kallsmesse denne dagen kl 18.00. Torsdag den 5. juni  er det Picpuspatrene som inviterer.

Hjertelig velkommen!