Den hellige stol med rapport til komitéen for FNs torturkonvensjon

Genève, Sveits / (CNA/EWTN News) - Alle individer som er skyldig i tortur og misbruk må bli stilt for retten av en legitim utøvende myndighet, uttaler Den hellige stols delegasjon til FNs torturkomité. Komiteen overvåker implementeringen av torturkonvensjonen.

«Den hellige stol ønsker å understreke at personer som lever i et spesifikt land, er under dette landets jurisdiksjon, og derfor underlagt den nasjonale lovgivning og konsekvensene som følger av denne», sa erkebiskop Silvano Tomasi, Vatikanets observatør til FN, den 5. mai.

«Statlige myndigheter er forpliktet til å beskytte og, dersom det er nødvendig, tiltale personer underlagt deres jurisdiksjon»,  sa erkebiskopen, og disse myndighetene er ansvarlige for rettsprosessen rundt «forbrytelser og misbruk utført av personer under deres jurisdiksjon».

LES OGSÅ:  FN-komite kritiserer Vatikanets håndtering av overgrepssaker

Tomasi talte til komitéen for FNs torturkonvensjon, en konvensjon Den hellige stol signerte i 2002. Alle de 155 statene som har underskrevet konvensjonen, må rapportere til FN-komitéen hvert fjerde år om implementeringen av avtalen.

Den hellige stols prinsipper og visjon for mennesket «er i harmoni» med idealene og praksisen til konvensjonen, sa erkebiskopen.

Den hellige stol avviser tortur som «utillatelig og umenneskelig» og roser konvensjonen som «et verdig instrument for vern mot tortur», sa erkebiskopen.Ukens høring kommer i kjølvannet av en kontroversiell FN-rapport fra februar i år, der FN-komiteen for barns rettigheter hevdet at Vatikanet «på en systematisk måte» har lagt forholdene til rette for barnemisbruk innen Kirken. Rapporten fordømmer også katolsk lære om homofili, prevensjon og abort - og oppfordrer til forandring av katolsk lære på disse områdene.

Fr. Federico Lombardi, Vatikanets pressetalsmann, roste den 2. mai prinsippene som ligger til grunn for torturkonvensjonen, men advarte samtidig mot ulike NGO-pressgrupper med «sterke ideologiske særpreg», som forsøker å påvirke både FN-komiteen og folkemeningen.

New York-baserte Center for Constitutional Rights, en juridisk gruppe som representerer SNAP (Survivors Network of those Abused by Priests), har fremstilt høringen som et tiltak for å adressere seksuelt misbruk i Den katolske kirke.

I sin tale til FN-komiteen mandag presiserte erkebiskop Tomasi den «vesentlige distinksjonen» mellom Den hellige stol og Vatikanstaten, den lille staten som Den hellige stol har jurisdiksjon over. Den hellige stol signerte avtalen «med en klar og direkte intensjon om at denne konvensjonen gjaldt Vatikanstaten».

Ifølge erkebiskopen finnes det «mye forvirring» rundt Den hellige stols jurisdiksjon. Den hellige stol har «ingen jurisdiksjon» over «alle medlemmer i Den katolske kirke», fremhevet Tomasi.

På verdensbasis «fremmer Den hellige stol de grunnleggende prinsipper og autentiske menneskerettigheter» som konvensjonen uttrykker, og implementerer samtidig konvensjonen innenfor Vatikanstatens grenser - i tråd med Den hellige stols erklæring da konvensjonen ble underskrevet i 2002.

Erkebiskop Tomasi fremhevet også at Den hellige stols egne medier har et «virkelig internasjonalt nedslagsfelt» som gjør den til «en av verdens mest effektive moralske stemmer vedrørende menneskerettigheter, inkludert Kirkens motstand mot tortur og andre umenneskelige straffer».

«Den katolske kirkes etiske stemme, som promoterer og forsvarer alle autentiske menneskerettigheter, når frem til alle medlemmer av Den katolske kirke, for med dette å fremme en hjertets indre omvendelse til å elske Gud og sin neste. Denne kjærligheten må igjen komme til uttrykk gjennom god praksis på et lokalt nivå, i overensstemmelse med statens lover».

Delegasjonen fra Den hellige stol svarer tirsdag den 6. mai på spørsmål fra komiteen for FNs torturkonvensjon. Den 23. mai publiserer komiteen sin rapport om Den hellige stol og syv andre signaturland. Disse vil senere få mulighet til å komme med egne tilsvar på rapporten.