Impuls med Jan E. Hansen

I serien norske innslag fra Vatikanradioen snakker Jan E. Hansen i dag om pavens pilegrimsreise til Det hellige land, og hvordan vennskap også er et "hellig land".