Ledige stillinger i Caritas Norge

Caritas logo Stiftelsen Caritas Norge er Den katolske kirkes hjelpe­organisasjon. Vi arbeider med inter­nasjonale programmer innenfor utvikling, nødhjelp og freds­arbeid. I Norge arbeider vi med integrerings- og sosiale tiltak. Vi er del av det internasjonale Caritas-nettverket som har 165 medlems­organisasjoner verden over og har etablerte organisasjons­strukturer i 200 land og territorier. Caritas Infosenter er et informasjons- og veilednings­senter for innvandrere. I 2013 hadde senteret 7000 henvendelser, der spansktalende, polsktalende og rumensktalende utgjorde den største besøksgruppen.

LEDIG STILLING SOM PROSJEKTLEDER FOR CARITAS INFOSENTER (100% STILLING)

Caritas Norge har nå ledig stilling som prosjektleder for Caritas Infosenter for arbeids­innvandrere i Oslo. Stillingen inngår i Caritas Norges innenlands­avdeling og vil ha ansvar for daglig drift, økonomi­styring og policy­arbeid, samt å videreutvikle Caritas Infosenter.

Arbeidsoppgaver:

 • Daglig drift av Caritas Infosenter i Oslo.
 • Fundraising.
 • Økonomistyring, søknads- og rapporteringsarbeid.
 • Rekruttering av frivillige.
 • Personal- og fagansvar for ansatte og frivillige.
 • Policy og talsmannsarbeid.
 • Operativt informasjons- og veiledningsarbeid.

Vi ønsker en rådgiver/seniorrådgiver med følgende kvalifikasjoner og kvaliteter:

 • Høyere utdannelse (masternivå), fortrinnsvis innen samfunnsvitenskapelig eller juridiske fag. Betydelig relevant erfaring kan kompensere for utdanning.
 • Erfaring med prosjektledelse og daglig drift.
 • Kjennskap til offentlige og kommunale beslutningsprosesser.
 • Resultatorientert med god gjennomføringsevne.
 • Strukturert, detaljorientert og kvalitetsbevisst.
 • Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.
 • Beherske ett av senterets hovedspråk (spansk, polsk eller rumensk).
 • Evne til å skape gode samarbeidsrelasjoner.
 • Motiverende og ha gode kommunikasjonsevner.
 • Gode lederegenskaper og gjerne erfaring fra frivillighetsledelse.

Vi tilbyr:

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver i et av verdens største humanitære nettverk.
 • Gode pensjonsordninger, inkludert AFP.
 • Lønn etter avtale.
 • Mulighet til høy grad av selvstendighet.
 • Arbeide med et politisk aktuelt tema.

Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater å søke uavhengig av religion, kjønn og etnisk tilhørighet. Den som ansettes må være lojal mot Caritas Norges verdigrunnlag.

Søknadsfrist: 9. juni

Søknad og CV: Sendes til stilling@caritas.no

Ønsket tiltredelse: Snarest

For ytterligere informasjon om stillingen kontakt Alexander Golding (fung. Innenlandsleder) per e-post: amg@caritas.no, eller telefon: 404 28 455 eller ta kontakt med generalsekretær Martha Skretteberg på e-post: Martha.skretteberg@caritas.no.


LEDIG STILLING SOM INNVANDRINGS- OG INTEGRERINGSKONSULENT/RÅDGIVER (80%)

Caritas Norge har nå ledig stilling som Innvandrings- og integreringskonsulent/rådgiver. Stillingen inngår i Caritas Norges innenlandsavdeling og vil ha ansvar for å videreutvikle og implementere Caritas Norges informasjonsarbeid ovenfor innvandrere i Norge. Stillingen er i første omgang en prosjektstilling på seks mnd. i 80 prosent, med mulighet for utvidelse og forlengelse.

Arbeidsoppgaver:

 • Implementere og videreutvikle vårt informasjonsarbeid ovenfor arbeidsinnvandrere med særlig vekt på helsespørsmål.
 • Utvikle og implementere vårt informasjonsarbeid for asylsøkere og andre uten lovlig opphold i Norge.
 • Søknads- og rapportskriving.
 • Utarbeid informasjonsmateriale til våre målgrupper og ressurspersoner i vårt nettverk.
 • Arrangere informasjonsmøter og samlinger for innvandrere og ressurspersoner i Caritas’ nettverk i Norge
 • Representere Caritas Norge og bedrive talsmannsarbeid.
 • Representere Caritas Norge i eksterne fora.
 • En del reisevirksomhet i Norge må påregnes.

Vi ønsker en person med følgende kvalifikasjoner og kvaliteter:

 • Relevant arbeidserfaring og erfaring fra prosjektledelse.
 • Høyere utdannelse (masternivå), fortrinnsvis innen samfunnsvitenskapelige eller juridiske fag.
 • God kunnskap innen innvandrings- og integreringsfeltet.
 • Resultatorientert, selvstendig og god gjennomføringsevne.
 • Fleksibel og har evnen til å arbeide under tidspress.
 • Strukturert, detaljorientert og kvalitetsbevisst.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • God evne til å kommunisere med personer med ulik etnisk- og kulturell bakgrunn.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver i et av verdens største humanitære nettverk.
 • Jobbe innenfor et spennende og samfunnsaktuelt temaområde.
 • Gode pensjonsordninger, inkludert AFP.
 • Lønn etter avtale.

Prosjektstillingen har i utgangspunktet en varighet på 6 måneder, med mulighet for utvidelse.

Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater å søke uavhengig av religion, kjønn og etnisk tilhørighet. Den som ansettes må være lojal mot Caritas Norges verdigrunnlag.

Søknadsfrist: 9. juni.

Søknad og CV sendes til: stilling@caritas.no

Ønsket tiltredelse: Snarest

For ytterligere informasjon om stillingen kontakt Alexander Golding (fung. Innenlandsleder) per e-post: amg@caritas.no, eller telefon: 404 28 455 eller ta kontakt med generalsekretær Martha Skretteberg på e-post: Martha.skretteberg@caritas.no.