Øystein Lund presteviet

Prestevielse Lund 1På festen for den hellige Josef, håndverkeren, ble diakon Øystein Lund presteviet i St. Olav domkirke i Oslo av biskop Bernt Eidsvig. Lund ble diakonviet i samme kirke 28.  august i fjor, og har siden virket som diakon i domkirkemenigheten, en menighet han også er bosatt i.

Les biskop Eidsvigs preken her.

Lund er direktør for tilsynsavdelingen i NOKUT. Han har tidligere vært prest i Den norske kirke og var i en årrekke tilknyttet Det teologiske Menighetsfakultet i Oslo. Han ble opptatt i Den katolske kirkes fulle fellesskap 13. april 2009 på Lunden kloster i Oslo. Øystein er gift med Helene og far til to barn. Den hellige stol har gitt tillatelse til at han blir ordinert til diakon og prPrestevielse Lund 2est, en spesialtillatelse som ofte gis gifte tidligere lutherske prester.

Hans brede kirkelige vennekrets var godt representert i messen. 

Vi anbefaler informasjonsavdelingens billedkavalkade, som også inneholder lydklipp fra messen. Blant annet hører man det kjente guttekoret fra Oslo lutherske domkirke.

Foto: Informasjonstjenesten/Mats Tande