Pavelig kommisjon mot overgrep: "Kirkelig ansvarlighet er det viktigste"

Den nyopprettede pavelige kommisjon for beskyttelse av mindreårige møttes for første gang den 1.-3. mai i Vatikanet. Møtet ble avsluttet med en pressekonferanse der kardinal O'Malley, Marie Collins, og fr. Hans Zollner SJ - alle medlemmer av kommisjonen - oppsummerte gruppens første sammenkomst.

«Vi uttrykker vår hjertefølte solidaritet med alle ofre for seksualmisbruk, og ønsker samtidig å meddele at vi helt fra starten av følger prinsippet om at barnets og den sårbare voksnes beste er av grunnleggende viktighet ved alle avgjørelser», heter det i presseuttalelsen.

Rådgivergruppens første møte «fokuserte på kommisjonens natur og formål, samt utvidelsen av kommisjonens medlemmer med folk fra andre geografiske og faglige områder».

«Vi vil med tiden komme med ulike initiativer med den hensikt å oppmuntre til verdensvid lokal ansvarlighet og gjensidig utveksling av ‘best praksis’ for beskyttelse av barn - inkludert opplæringsprogrammer, utdannelse, formasjon og respons på barnemisbruk. [...] Vi mener at det å sørge for ansvarlighet i Kirken, er spesielt viktig, inkludert metodeutvikling for effektiv og transparent saksgang og prosesser».

«Kommisjonen skal ikke behandle enkeltsaker, men komme med anbefalinger om retningslinjer som skal sikre ansvarlighet og best praksis.»

Kommisjonene har pr. i dag følgende sammensetning:

  • Catherine Bonnet - fransk barnepsykolog som jobber med misbruksutsatte barn
  • Marie Collins - irsk legkvinne og misbruksutsatt
  • Sheila Hollins - engelsk psykiater og medlem av House of Lords - overhuset i det britiske parlamentet
  • Kardinal Seán O’Malley av Boston
  • Claudio Papale, italiensk kirkerettsekspert og legmann som jobber med misbrukssaker for Troskongregasjonen
  • Hanna Suchocka, tidligere polsk statsminister (1992-93), justisminister (1997-2000) og ambassadør til Den hellige stol (2001-2013)
  • P. Humberto Miguel Yañez - argentinsk jesuitt, moralteolog og tidligere student av pave Frans
  • P. Hans Zollner - tysk jesuitt og formann for Center for Child Protection ved det pavelige universitetet Gregoriana