Presteforflytninger og utnevnelser i Oslo katolske bispedømme 2014

Biskopens våpenskjoldBiskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo kunngjør den 16. mai 2014 de følgende utnevnelser i Oslo katolske bispedømme:

P. Mariusz Semla løses den 1. juli 2014 fra sin stilling som kapellan i St. Ansgar menighet i Kristiansand og vender tilbake til bispedømmet Tarnów i Polen.

P. Łukasz Gruchała løses den 1. juli 2014 fra stillingen som kapellan i St. Paul menighet i Bergen og utnevnes fra samme dag til kapellan i St. Josef menighet i Haugesund.

P. Michael Nguyen Duong Duy løses den 1. september 2014 fra stillingen som kapellan i St. Ansgar menighet i Kristiansand og utnevnes fra samme dag til kapellan i Vår Frue menighet i Porsgrunn og til ansvarlig for vietnamesisk sjelesorg i Porsgrunn, Larvik og Sandefjord.

P. Louis Dang Quang Tien utnevnes med virkning fra 1. september 2014 til sjelesørger for vietnamesisktalende i Kristiansand.

P. Alan Nelson Navales løses den 1. oktober 2014 fra stillingen som sjelesørger for filippinere i Stavanger og utnevnes fra samme dag til kapellan i St. Magnus menighet i Lillestrøm (50%) og til sjelesørger for filippinere i Arendal, Kristiansand og Haugesund (50%).

P. Amando Bergantino Alfaro er med virkning fra 1. oktober 2014 utnevnt til sjelesørger for filippinere i St. Svithun menighet i Stavanger.

P. Paweł Piotr Wiech SS.CC. løses den 1. juli 2014 fra stillingene som sogneadministrator i St. Teresia menighet i Hønefoss, ansvarlig prest for St. Thomas kapelldistrikt i Valdres og biskoppelig vikar for innvandrersjelesorgen. Han er, som tidligere annonsert, innvilget et års studiepermisjon.

Mgr. Torbjørn Olsen er med virkning fra den 1. november 2014 utnevnt til sogneprest i St. Teresia menighet i Hønefoss og ansvarlig prest for St. Thomas kapelldistrikt i Valdres. Fra samme dato utnevnes han til konstituert biskoppelig vikar for innvandrersjelesorgen i bispedømmet.

P. Iruthayanathan Pethuruppillai løses den 1. september 2014 fra stillingen som sogneprest i St. Magnus menighet i Lillestrøm.

P. Janusz Fura SS.CC. løses den 1. september 2014 fra stillingen som sogneadministrator i St. Hallvard menighet i Oslo og er fra samme dag utnevnt til sogneprest i St. Magnus menighet i Lillestrøm.

P. Carlo Borromeo Le Hong Phuc løses den 1. september 2014 fra stillingen som rektor ved St. Eystein presteseminar og utnevnes med virkning fra samme dag til sogneadministrator i St. Hallvard menighet i Oslo.

P. Bharath Villavarayen bekreftes med virkning fra 1. september 2014 som rektor ved St. Eystein presteseminar.

P. Piotr Gwiżdż løses den 1. september 2014 fra stillingen som kapellan i St. Olav menighet i Oslo og utnevnes fra samme dag til kapellan i St. Ansgar menighet i Kristiansand.

P. Wojciech Knutelski er med virkning fra 1. september 2014 utnevnt til kapellan i St. Olav menighet i Oslo.

P. Janusz Batko er med virkning fra 1. september 2014 utnevnt til kapellan i St. Paul menighet i Bergen.

P. Krzysztof Ireneusz Wanat SS.CC. løses den 1. september 2014 fra stillingen som kapellan i St. Hallvard menighet i Oslo og utnevnes fra samme dag til kapellan i St. Johannes menighet i Oslo.

P. Waldemar Bożek er med virkning fra 1. oktober 2014 utnevnt til kapellan i St. Hallvard menighet i Oslo.

av Mats Tande publisert 16.05.2014, sist endret 01.09.2014 - 12:24