Trondheim: ett skritt nærmere ny kirke

nullTrondheim kommune ved Byggesaks­kontoret har nå gitt ramme­tillatelse for riving av St. Olav kirke og preste­gård. I løpet av juni skal bygnings­konstruksjoner og tekniske anlegg over terreng være revet. Rivingen av gulvet vil skje under oppsyn av arkeologer for å hindre at mulige kultur­minner i grunnen blir skadet.

Trinn to av rivingen skal gjennomføres på sensommeren etter at arkeologiske utgravninger rundt kirken er gjennomført. 

Les brevet fra Trondheim kommune her.

I byggeperioden vil St. Olav menighet feire messer i det gamle menighetslokalet, som blir ombygd på dugnad av over 50 polske håndverkere. Det bygges kapell til messefeiringen og lagerrom til alt som skal flyttes fra kirke og prestegård. 

Les mer om dugnaden på menighetens nettsider.

Når rivingen og etter hvert byggingen kommer igang, vil alle kunne følge med i prosessen via over­sikts­kameraer som vil sende still­bilder. Prosjektet med webcam er gjort mulig takket være tillatelse fra Trondheims baptist­menighet, som eier bygningen hvor kameraene er satt opp. 

Se et album med tegninger av  den nye kirken.

Kilde: trondheim.katolsk.no/Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)