Vatikanet: Saligkåring av pave Paul VI kan skje under synoden

nullMilano, 7.5.2014 (KI/KAP) – Muligheten for en snarlig saligkåring av den ærverdige pave Paul VI (1963-78) øker stadig. Ifølge informasjoner fra den katolske dagsavisen Avvenire i Milano anerkjente kardinalene og biskopene som er medlemmer av Helligkåringskongregasjonen, sist tirsdag den medisinsk uforklarlige helbredelsen av et barn i mors liv som et mirakel på konsilpavens forbønn.

Det som nå står igjen før en salig­kårings­seremoni kan berammes, er pavens under­skrift, noe som vanligvis er en form­sak. Ifølge avisen skal prefekten for Hellig­kårings­kon­gre­ga­sjonen, kardinal Angelo Amato SDB, fore­legge pave Frans et dekret med et slikt innhold i de kommende dagene. Som mulig dato for salig­kåringen nevner Avvenire den 19. oktober. Den vil i så fall finne sted innenfor rammene av avslutnings­seremonien for verdens­bispe­synoden om familie­sjelesorgen i Roma. Pave Paul VI opprettet Bispes­ynoden i 1965 på oppfordring fra Andre Vatikankonsil (1962-65)

Helbredelsen av det ufødte barnet på Paul VIs forbønn skjedde ifølge avisen i 2001 i USA. Legene hadde stilt diag­nosen sterke hjerne­skader og andre forstyrrelser for barnet, men moren avviste en abort. I stedet henvendte hun seg til en ordens­søster som var hennes venn og som hadde møtt pave Paul VI personlig. På hennes anbefaling ba hun deretter denne paven i bønn om hjelp. Hun skal ha brukt et lite stoff­stykke av en kappe som Paul VI hadde brukt.

Giovanni Battista Montini (pave Paul VI) var etterfølger til den nylig helligkårete Johannes XXIII (1958-1963). Han ble født i 1897 i Brescia og døde i 1978 i Castel­gandolfo. Før han ble pave, var han fra 1954 til 1963 erkebiskop av Milano. Han fullførte Andre Vatikan­konsil og ledet Den katolske kirke i de vanskelige 1960- og 1970-årene, med student­protester og den seksuelle revolusjon i den verdslige verden. Han var den første «reisepaven» på 1900-tallet med flere betydelige utenlands­besøk, både til FN i New York, Det hellige land og til Afrika. Han iverksatte liturgireformen etter konsilet.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)