Hus på fjell: Velkommen til familieseminar lørdag den 6. desember

BarnAlle familier i Oslo katolske bispedømmes menigheter er invitert til familieseminar lørdag den 6. desember i Akersveien, Oslo, kl. 11.00 – 17.00.

Dagen vil være fullpakket med opplegg for alle i familien, felles bønn, messe og lunsj.

Håvard Altern, samlivspedagog, holder foredraget «Klar tale og klare avtaler – nøkkelen til et godt livslangt samliv» for voksne. Håvard Altern er født i 1947. Han er utdannet sosionom, har arbeidet med journalistikk, organisasjon, administrasjon og landbruk. De siste tolv år har han hovedsakelig arbeidet med samlivskurs for enkeltpar og for grupper, både som frilans og som ansatt ved Modum Bads samlivssenter.

Samtidig med foredraget for voksne vil det bli spennende sesjoner for barn og
ungdommer.

For polsktalende voksne som ikke behersker norsk, vil det være et foredrag på polsk i St. Joseph kirke parallelt med Håvard Alterns foredrag.

Det er gratis deltagelse på seminaret, og det vil selges varm mat til inntekt for NUK og Caritas sin adventsaksjon under lunsjen. All inntekt fra salget går uavkortet til Adventsaksjonen 2014.

Sankt Nikolas kommer. Kommer dere?


Program:

11.00: Åpning med bønn i St. Joseph kirke v/NUK

11.15: Parallelle sesjoner for barn (0-6 år og 6-12 år), ungdom (13-17 år og 18-22 år) og voksne.
Foredrag for voksne v/Håvard Alteren, samlivspedagog. Foredrag for polsktalende som ikke
behersker norsk i St. Joseph kirke.

13.15: Pause

13.30: Lunsj i menighetsalen. Mat selges til inntekt for NUK og Caritas sin adventsaksjon.

14.30: Alle samles i menighetsalen til «Kirken som familie og familien i Kirken» v/ p. Pål Bratbak
og p. Khiem Duc Nguyen

15.10: Presentasjon av Bispesynoden 2014 v/ Maria Sammut. Barn 0-12 år har eget opplegg
i kirken.

15.40: Messeforberedelser og sangøvelse v/ NUK

16.00: Messe v/ biskop emeritus Gerhard Schwenzer SS.CC i St. Joseph kirke

17.00: Takk for i dag. Vel hjem!

Påmeldingsfrist er 14. november. For påmelding: send mail til familieseminar@katolsk.no

Hjertelig velkommen!

Familieseminar 2014

Melding fra Pastoralavdelingen