Velkommen til vårtur til Tanum og Haslum kirker

Årets vårtur med Katolsk Forum Asker og Bærum er en lokal, økumenisk pilegrimsvandring mellom to av landets vakreste middelalderkirker, Tanum og Haslum. Datoen er lørdag 10.mai 2014. Turen begynner med andakt og velsignet avgang fra Tanum kirke.  Det blir enkel guiding underveis. Ved Haslum kirke blir vi ønsket velkommen med tradisjonell pilegrimskost, og det blir en avsluttende markering. 

Vårturen arrangeres i samarbeid mellom Katolsk Forum Asker og Bærum, Tanum og Haslum menigheter og Pilegrimsfellesskapet St. Jakob, og er støttet av Asker kirkeakademi og det nystartede Lommedalen kirkeakademi. 

Rike kulturminner 

Tanum kirke er  fra midten av 1100-tallet. Inne i kirken er det blant annet vakre Mariafresker som ble gjenoppdaget under restaureringen på 1970-tallet. Rett over veien for kirken ligger dobbelttunet til Tanumgårdene med 1800-talls bygningsmiljø. I kirkens nærhet er det også store gravhauger og røyser fra bronsealder og jernalder.  

Den planlagte ruten følger mindre veifar gjennom områder som har vært viktige i Bærumshistorien. Turen avsluttes ved Haslum kirke med andakt og mat. Kirken er et romansk kirkebygg i stein fra siste halvdel av 1100-tallet og ombygget til korskirke ca hundre år senere. 

Praktiske opplysninger:

Oppmøte på Tanum kl 11.00. Det blir arrangert transport til og fra Mariakirken på Stabekk. Det blir transport mellom Tanum og Haslum kirke og kortere vandringer rundt kirkene for dem som ikke har anledning til å gå hele turen.  Det er lagt ut liste for påmelding i Mariakirken på Stabekk og p. Eystein Freuchen kan også kontaktes for påmelding og nærmere opplysninger. Han har mobilnummer 412 23 873 og E-post Eystein.Freuchen@katolsk.no.