Haugesund: nytt menighetsråd valgt

Menigheten i Haugesund har avholdt valg på nytt menighetsråd, som fungerer fra 16. juni 2014. Valgt ble:

Trong Dinh Tran, Olav Kolltveit, Tone Sydnes, Hans Einar Johannessen og Gloria Mukamana. I tillegg har sognepresten utnevnt Juanita Oide og Paulina Olbrys til medlemmer i rådet.