Impuls med p. Ole Martin Stamnestrø

I serien norske innslag fra Vatikanradioen snakker p. Ole Martin i dag om pinsen, og at katolikker «ikke er åndelige individualister».