Oslo: Velkommen til Corpus Christi-feiring

nullFesten for Kristi Legeme (Corpus Christi) feires i St. Olav domkirkemenighet med en felles internasjonal høymesse, søndag 22. juni kl. 11.00 i Trefoldighetskirken. Etter messen vil det være en prosesjon med sang i gatene hvor alterets sakrament bæres til fire altere med bønn og tilbedelse på ulike språk.

Prosesjonen går forbi Margaretakyrkan, via Fredensborgveien og Dams-
tredet –  for så å avslutte med en høytidelig velsignelse på trappen foran St. Olav, etterfulgt av Te Deum (Store Gud) inne i kirken.

Alle er hjertelig velkommen!

NB: Denne søndagen blir det kun messer i St. Olav domkirken kl. 08.00 (polsk), 18.00 (engelsk), 19.30 (norsk). Og i St. Joseph kirke feires det kun messe kl. 18.00 (engelsk).

Melding fra St. Olav domkirkemenighet