Pave Frans: Europa må gjenoppdage sine røtter

Katolikker må hjelpe et «trøtt» Europa med å gjenfinne sine røtter, sa pave Frans da han søndag besøkte St. Egidio-bevegelsen i kirken Santa Maria in Trastevere i Roma.

St. Egidio– I dag ønsker jeg å snakke om Europa, et Europa som er trøtt. Vi må bidra til en fornyelse, med å finne dets røtter. Det er sant det som sies: Europa har tatt avstand fra sine røtter, og vi må hjelpe Europa med å gjenfinne disse røttene, sa paven.

– Måten vi behandler eldre og barn på er en indikator på kvaliteten på et samfunn. Når de eldre utstøtes, isoleres, gjemmes bort og ikke vises ømhet er det et dårlig tegn!

Pave Frans sparte ikke på kruttet i sin beskrivelse av det moderne Europa, og fordømte i kjent stil et globalt økonomisk system som setter «avguden penger» fremfor mennesker, og med det omfavner en «bruk-og-kast-kultur». Unge mennesker gir samfunnet «biologisk styrke», mens de eldre «gir samfunnet sin hukommelse».

– Når samfunnet mister sin hukommelse er dette slutten. Det er fryktelig å se samfunn, mennesker og kulturer som har mistet hukommelsen, sa Frans.

Paven roste samtidig St. Egidio for sin solidaritet overfor samfunnets svakerestilte, en solidaritet som får utløp både gjennom bønn og praktisk arbeid. Frans fikk også høre vitnesbyrdene til flere medlemmer, som i vanskelige perioder av livet fikk praktisk og åndelig hjelp fra bevegelsen.

St. Egidio-bevegelsen er en katolsk legmannsorganisasjon som ble opprettet i Trastevere i 1968, og er blant annet kjent for sitt arbeid blant fattige og for megling i internasjonale konflikter. St. Egidio har i dag over 60 000 medlemmer og er aktiv i rundt 70 land.