Pave Tawadros II: — Kristne må være fredsbyggere!

Pave Tawadros
Den koptiske pave-patriark
Tawadros II i samtale med Katolsk
informasjonstjeneste i Oslo lørdag.

Han er det åndelige overhodet for Midtøstens største kristne kirke med over 14 millioner medlemmer. Den 19.-21. juni besøkte den 118. koptiske pave-patriark, Tawadros II, Norge.

61-åringen var gjest hos Den norske kirke, og i løpet av tre begivenhetsrike dager møtte han blant annet HM. Kong Harald, statsminister Erna Solberg, utenriksminister Børge Brende og norske kirkeledere.

Katolsk informasjonstjeneste fikk innvilget et kort møte med den koptiske lederen i Kirkens hus i Oslo sentrum lørdag.

***

Deres Hellighet: I sin tiltredelesestale tidligere denne måneden fremhevet Egypts nye president, Abdel Fattah el-Sisi, den koptiske kirkens bidrag til landets rike historie og samfunnsliv. Ser vi en fornyet optimisme i den koptiske befolkningsgruppen etter de siste års uroligheter?

— Det koptiske trossamfunn i Egypt er en integrert del av hele nasjonen, og alle Egypts kristne samarbeider med sine muslimske landsmenn. Alle ser nå frem mot et nytt Egypt og jobber sammen mot dette målet under den nye presidentens lederskap.

I mai i fjor møtte du pave Frans i Vatikanet, 40 år etter at din forgjenger pave Shenouda III møtte pave Paul VI. Nylig var vi også vitne til et historisk møte i Jerusalem mellom pave Frans og patriarken av Konstantinopel, Bartolomeus. Er dette en ny økumenisk vår mellom øst og vest, og hva er dine visjoner for denne økumenikken?

— Disse besøkene bidrar til å bygge gode og kjærlige relasjoner mellom kirkene. 10. mai i fjor valgte jeg å besøke Hans Hellighet pave Frans i Vatikanet. Dette fordi vår forrige koptiske pave Shenouda — som du sa — besøkte pave Paul VI på samme dag for 40 år siden. Vi betrakter derfor denne datoen som en dag for broderlig kjærlighet. 10. mai i år sendte jeg en hilsen til pave Frans, og han til meg, der vi uttrykte vår gjensidige kjærlighet og respekt, et felles ønske om å bringe fred til verden — samt å skape enhet mellom kirkene.

Norske katolikker er en minoritet i et sekulært land. Den koptiske kirken er en minoritet i et muslimsk land. Er det en fare for at minoritetskirker kan utvikle en slags "ghetto-mentalitet", der det å overleve blir viktigere enn å forkynne Evangeliet? 

— Den koptiske kirken er en sterk kirke med lange historiske og sivilisatoriske røtter. I Egypt lever vi på en god måte sammen med andre kristne, andre egyptere. Man kan ikke nødvendigvis sammenligne en minoritet her i Norge, med en minoritet i Egypt. Men uansett: I våre relasjoner med andre er vi helt avhengige av å vise kjærlighet i praksis.

Som åndelig leder for en kirke med dype historiske røtter: Hva vil det si å være en kristen i det 21. århundre?

— En kristen er en som skaper fred. Dagens verden trenger kjærlighet, glede og fred. Dette er noe hele verden tørster etter. Vi må derfor etterfølge Vår Herre Jesus Kristus og være fredsbyggere, for salig er den som skaper fred. Det 21. århundrets kristne må være kjærlighetens, gledens og fredens budbærere i sine daglige liv!