R.I.P. sr. Maria-Cecilia Hougen

nullVår kjære søster Maria-Cecilia av Korset (Cecilie Lydia Hougen), født 10 april 1927, sovnet stille inn den 13. juni 2014 i Sverige.

Søster Maria-Cecilia trådte inn i vårt moderkloster i Lourdes, fordi Lunden kloster var ennå ikke et selvstendig kloster. Hun avla første løfter 22 august 1960 i Lourdes. Hennes motto var: JA HERRE, ALLTID JA.

9 februar 1967 ble hun overført til Lunden kloster. I 1992 ønsket hun å bli overført til Benediktinerinnene i Mariavall/Sverige, og 25 mars 1996 avla hun monastisk profess som Benediktinerinne.

null

Søster Maria-Cecilia hadde norsk far, svensk mor og vokste opp i Oslo. Mange vil huske henne på sykkel frem og tilbake for å besøke sin gamle mor på Lovisenberg.

Søster Maria-Cecilia blir begravet i Mariavall 2 juli 2014 kl 11.00. Samme dag leses rekviemmesse for vår kjære avdøde søster hos oss.

Vi anbefaler henne til deres forbønn.

Søstrene på Lunden

av Webmaster publisert 30.06.2014, sist endret 30.06.2014 - 12:39