Utnevnelser i Tromsø stift

Biskop Berislav Grgić av Tromsø utnevnte 20. mai følgende medlemmer av finansrådet for Tromsø stift: Elizabeth Jensen, Bodø; Kristian Austad, Tromsø; p. Marek Michalski MSF, Tromsø. Utnevnelsene gjelder for fem år, fra 24. juni 2014 tom. 23. juni 2019.

Den 31. mai endret biskop Grgić p. Dariusz Banasiak O.Cist.s stilling og utnevnte ham med virkning fra 1. juni 2014 til kapellan i Den Hellige Families menighet, Storfjord.

P.Honoriusz Zbigniew Kostek O.Cist s. formelle tilsetning som prest i Tromsø stift opphører 30. juni 2014.

Kirkelige kunngjøringer for Tromsø stift/Den katolske kirke i Nord-Norge nr 3/15. juni 2014