Bergen: St. Paul gymnas ferdig og klar til skolestart

nullOmbygningen av gamle Florida sykehus til lokaler for St. Paul gymnas er nå full­ført. Prosjektet er et av de største Den katolske kirke i Norge har hatt ansvar for i nyere tid. Første juli flyttet administra­sjonen inn i hoved­bygget på Florida, og fredag 4. juli kunne den for­melle over­tagelsen finne sted.

Ved overtagelsen var St. Paul gymnas representert ved prosjektleder Gjermund Høgh, Ove Bjærkhaug, Leif M- Waage og Tom Skare. Oslo katolske bispedømme var representert ved eiendomsansvarlig Hai-Nam Vy, og  Jann Even Longgva representerte entreprenøren, Skanska Norge. De tilstedeværende kunne konstatere at resultatet er blitt et flott bygg. Hai-Nam Vy opplyser til katolsk.no at prosjektet ble ferdig innenfor tiden, vedtatt budsjett og avtalt kvalitet.

St. Paul gymnas, som er Norges første og foreløpige eneste katolske videregående skole, startet opp med undervisning i midlertidige lokaler i 2012. Da det ble klart at tidsrammen holdt og gymnaset fra skolestart 2014 kunne drives i sine nyoppussede og permanente lokaler, fikk dette også utslag på søkermassen. Full kapasitet  er 270 elever, dvs. tre klasser på hvert trinn. Fra årets skolestart vil det være tre fulle klasser på første årstrinn.

Les St. Olav kirkeblads oppslag om prosjektet: "Nytt liv på ærverdig grunn."

Biskop Bernt Eidsvig vil foreta den høytidelige velsignelsen av bygningen på skolestartdagen 18. august. Gymnaset vil ikke bli rammet av den varslede streiken i skolesektoren.