Kardinal Woelki (57) blir ny erkebiskop av Köln

nullBonn, 10.7.2014 (KI/KAP) – Kardinalerkebiskop Rainer Maria Woelki av Berlin blir ny erkebiskop av Köln, melder tyske medier onsdag kveld den 9. juli. Den offisielle utnevnelsen ventes en av de nærmeste dagene. Domkapittelet i Köln valgte Woelki fra en liste på tre kandidater som var godkjent av paven Utnevnelsen kunngjøres samtidig i Roma og Köln. Woelki etterfølger kardinal Joachim Meisner (80), som ledet erkebispedømmet Köln i 25 år frem til slutten av februar i år.

Rainer Maria Woelki ble født i 1956 i Köln som sønn av østprøyssiske foreldre og ble presteviet i 1985. Etter en tid som kapellan i Neuss og Ratingen samt i militærsjelesorgen ble han i 1990 utnevnt til personlig sekretær for kardinal Meisner. I 1997 overtok han ledelsen av det teologiske studiehuset (Theologenkonvikt) Collegium Albertinum i Bonn. Den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005) utnevnte ham den 21. november 1999 til pavelig æreskapellan med tittelen Monsignore. I 2000 tok han doktorgraden i teologi ved det Opus Dei-drevne pavelige universitetet Santa Croce i Roma med avhandlingen Die Pfarrei – ein Beitrag zu ihrer ekklesiologischen Ortsbestimmung.

I 2003 ble Woelki utnevnt til hjelpebiskop i Köln og bispeviet med valgspråket «Vi er vitner» (Wir sind Zeugen). Han tjente i åtte år som hjelpebiskop av Köln. Woelki ble den 2. juli 2011 utnevnt av pave Benedikt XVI (2005-13) til ny erkebiskop av Berlin etter å ha stadfestet metropolittkapittelet i Berlins valg av ham etter at kardinal Georg Sterzinsky (1936-2011) døde. Kort etter valgte den tyske bispekonferansen ham til «Caritas-biskop» med spesielt ansvar for sosiale spørsmål. I 2012 kreerte pave Benedikt XVI ham til kardinal.

I Berlin har Woelki så langt overrasket med sin nærhet til folket, for eksempel med å flytte inn i en bolig i arbeider- og innvandrerområdet Wedding, ved det gode samarbeidet med den sosialdemokratiske borgermesteren Klaus Wowereit samt gjennom hans mediedyktighet. Hos journalisten har han også et godt ry for sin klare profil. Det oppfattes også positivt at han har besatt flere ledende posisjoner i sitt bispedømme med kvinner. Men når det gjelder spørsmålet om kvinner i vigslede embeter mener Woelki at Kirken ikke har rett til å innføre dette. Erkebispedømmet Köln, som Woelki snart skal lede, har med knapt 2,1 millioner katolikker det største antall i Tyskland og er også det økonomisk sterkeste bispedømmet i landet.

Den første biskopen i Köln var den hellige Maternus (d.325). Siden 700-tallet har Köln vært erkebispedømme. Den verdslige og åndelige makt i en person forente den hellige Bruno på 900-tallet. Erkebiskop Rainald av Dassel brakte i 1164 levningene av De hellige tre konger fra Milano til Köln. I 1248 ble grunnsteinen lagt for den gotisken Domen, som ble ferdigstilt 600 år senere.

Woelkis utnevnelse kan bli kunngjort allerede på fredag av pave Frans i Roma. I spekulasjonene om ny erkebiskop av Köln har Woelkis navn ofte vært nevnt. På domkapittelets forslagsliste skal også biskopene Stephan Ackermann av Trier og Franz-Josef Overbeck av Essen ha stått, i tillegg til den nåværende bispedømmeadministratoren i Köln, Stefan Hesse.

Kathpress / Frankfurter Allgemeine Zeitung / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)