Nytt menighetsråd i Bergen

St. Paul menighet, Bergen, har avholdt valg til nytt menighetsråd  helgen 14. til 15. juni. Følgende personer ble valgt: 

Medlemmer: Anne Samuelsen, Erik Andreas Holth, Long Quoc Nguyen, Małgorzata Łukaszewicz, Anne-Kirsten Eek-Larsen, Krzysztof Śledzki. 

Varamedlemmer: Knut Robberstad og Johan Falkenberg.

Sognepresten har utnevnt følgende tre representanter: Ewa Bivand, Eugene Sebastian og Rosa Quijada. Det vil også bli utnevnt faste konsultative representanter for Sogn og Fjordane og Voss. 

Rådet vil  konstituere seg i august.

Melding fra St. Paul menighet