Nytt møte i G8: Pavelige råd og kommisjoner under lupen

G8Kardinalkommisjonen som hjelper paven med reform av Den romerske kurie, "G8", møtes for femte gang i Vatikanet denne uken. 

Etter forrige møte i april annonserte Vatikanet at kardinalene hadde gjort seg ferdig med studiene av de mest sentrale kurieorganene: de ni ulike kongregasjonene.

Nå står de pavelige råd og kommisjoner for tur. Vatikanobservatører venter at enkelte av disse rådene og kommisjonene enten slås sammen, eller avvikles helt. Vatikanradioen kan også stå overfor nedskjæringer.

– Motivene er delvis administrative: å forhindre dobbeltarbeid og faren for motstridende budskap når ulike enheter jobber med samme spørsmål, og delvis økonomiske, som et uttrykk for pavens planlagte utgiftskutt, skriver John Allen i Boston Globe. Ifølge Allen nøler nå ulike kurieavdelinger med å igangsette nye prosjekter, da fremtiden er uviss. 

De åtte medlemmene i kardinalrådet er: Oscar Rodriguez Maradiaga av Tegucigalpa, Honduras (leder); Giuseppe Bertello, president for Den pavelige kommisjon for Vatikanstaten; Francisco Javier Errazuriz Ossa, erkebiskop emeritus av Santiago de Chile; Oswald Gracias av Mumbay, India; Reinhard Marx, erkebiskop av München und Freising i Tyskland; Laurent Monsengwo Pasinya , erkebiskop av Kinshasa i Den demokratiske republikken Kongo; Seán Patrick O'Malley av Boston og George Pell, erkebiskop av Sydney, Australia.