Utnevnelse i Oslo katolske bispedømme

Øystein LundBiskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo har utnevnt p. Øystein Lund til stiftskapellan i Oslo katolske bispedømme fra og med den 1. juli 2014.

P. Lund ble diakonviet den 8. august 2013, og presteviet i St. Olav domkirke den 1. mai 2014.