Vatikanet: Kardinal Marchisano (85) død

nullVatikanet, 27.7.2014 (KI/KAP) – Den italienske kardinalen Francesco Marchisano, som i mange år var erkeprest i Peterskirken og før det ansvarlig for Den pavelige kommisjonen for bevaringen av Kirkens kunstneriske og historiske arv (Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa), døde søndag morgen den 27. juli 2014 i Roma, 85 år gammel. Han feiret sin 85-årsdag den 25. juni.

Marchisano ble født den 25. juni 1929 i Racconigi ved Torino i regionen Piemonte i Nord-Italia. Han ble presteviet i 1952 og begynte i 1956 sin kurieløpebane i kongregasjonen for seminarer og universiteter i Vatikanet. I 1988 ble han utnevnt til sekretær for Den pavelige kommisjonen for bevaringen av Kirkens kunstneriske og historiske arv og samtidig utnevnt til biskop. Etter omstruktureringen av kurien i 1993, ble han kommisjonens president. Samtidig var han fra 1991 til 2004 president for Den pavelige kommisjonen for kristen arkeologi.

Den 24. april 2002 ble han utnevnt til ny generalvikar for Vatikanstaten, erkeprest for Peterskirken og president for St. Peters byggearbeider etter kardinal Virgilio Noè, som gikk av for aldersgrensen. Den 8. mars 2003 ble han også utnevnt til president for Den hellige Stols stående kommisjon for vern av historiske og kunstneriske monumenter (Commissione Permanente per la Tutela dei Monumenti Storici ed Artistici della Sante Sede). Han ble den 21. oktober 2003 kreert til kardinaldiakon i den hellige pave Johannes Paul IIs (1978-2005) niende konsistorium.

Marchisano gikk av fra embetene som generalvikar og president for St. Peters byggearbeider i 2005. Han deltok på konklavet i 2005 som valgte pave Benedikt XVI (2005-13). I 2006 ble han også avløst som erkeprest av kardinal Angelo Comastri. Fra 2005 til 2009 var han president for Den hellige stols arbeidskontor. I 2009 fylte han åtti år og mistet retten til å delta i pavevalg.

Rekviemmessen for kardinal Marchisano feires på onsdag av dekanus for kardinalkollegiet, Angelo Sodano. I de avsluttende seremoniene deltar også pave Frans. Etter Marchisanos død teller kardinalkollegiet 212 medlemmer, hvorav 118 er under åtti år og dermed har stemmerett ved pavevalg.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)