Velkommen til diakonvielser i august

Le Van Lai (foto1)Søndag 17. august klokken 11 diakonvier biskop Bernt Eidsvig Le Van Lai i St. Svithun kirke i Stavanger. Lai er født 27. november 1946. Han ble døpt katolsk ombord på den norske båten Berg Sisu i havnen i Singapore 8. mai 1979 og kom til Norge som politisk flyktning i august samme år. Lai er sivilingeniør i petroliumsteknologi og arbeider i oljebransjen. Siden 1996 er han kirkelig assistent i St. Svithun menighet i Stavanger, og siden 2012 har han vært kandidat til det permanente diakonat i bispedømmet. Biskop Eidsvige innsatte ham som lektor 9. februar 2013 og som akolytt 21. september 2013.

Tao quoc Bjørn NguyenDen 23. august klokken 16 diakonvier biskop Eidsvig Tao quoc Bjørn Nguyen i St. Olav domkirke i Oslo. Tao er født 9. oktober 1984 i Bergen og utdannet elektriker. Han vokste opp i menigheten i Moss. Tao var leder i Norges Unge Katolikker 2007–2008, og har også hatt mange andre verv i barne- og ungdomsarbeidet. Siden høsten 2008 er han student ved St. Eystein presteseminar. Biskop Eidsvig innsatte ham som lektor 26. januar 2013 og som akolytt 1. januar 2014. Siden i fjor studerer han ved det pavelige Angelicum-universitatet i Roma.

Velkommen!