Velkommen til pontifikalmesse 15. august: Festen for Jomfru Marias opptagelse i himmelen

Biskop Bernt Eidsvig feirer fredag den 15. august pontifikalmesse i St. Olav domkirke i anledning festen for Jomfru Marias opptakelse i himmelen.

Messen starter klokken 11.00.