Hamar: 90-årsjubileum i St. Torfinn menighet

 

90 ÅR SIDEN MENIGHETENS OPPRETTELSE | 75 ÅR SIDEN KIRKEBYGGET BLE TATT I BRUK

null

Lørdag 30. august

Kl. 15:00        Professor Ragnar Pedersen holder et foredrag i St. Torfinn kirke: “St. Torfinn menighet og kirke jubilerer”

Kl. 16:00        En liten historisk utstilling i underetasjen ved Terje F. Godager: “Kirkens klenodier og litt fra arkivet”

Kaffe, te og kaker

Søndag 31. august


Kl. 11:00        Pontifikalmesse med biskop Bernt Eidsvig

Deretter utvidet kirkekaffe og åpen utstilling: “Kirkens klenodier og litt fra arkivet”

Melding fra St. Torfinn menighet

av Webmaster publisert 27.08.2014, sist endret 27.08.2014 - 12:12