Kristiansand: nytt menighetsråd konstituert

Det ble avholdt menighetsrådsvalg i St. Ansgar menighet i Kristiansand den 7.-8. og den 14.-15. juni. 2014. 7 representanter ble valgt (v). I tillegg ble 3 representanter utnevnt av sognepresten (u). Utnevningene balanserer menighetsrådet i forhold til alder, bosted og sammensetning av gamle og nye medlemmer.

Det nye menighetsrådet hadde sitt første, konstituerende møte tirsdag 26. august. 

Til stede var p. Frode Eikenes(sogneprest), Tore Heidenreich(v), Phuong Huynh-Bjørkly(v), Randi Birkeland(u), Anna Procyk-Habiera(v), Luan Van Nguyen(v), Phong Khac Mai(v), Knut Arne Grosås(u), Grete Skoland Kaspersen(v), Jocelyn Augland(v) Elisabeth Vetland(u). Fra 1. september blir også p. Piotr Gwizdz (kapellan) medlem av menighetsrådet.

Menighetsrådet valgte  Luan Van Nguyen til leder og Elisabeth Vetland til sekretær. Luan Van Nguyen blir også menighetens pastoralrådsrepresentant med Tore Heidenreich som vararepresentant.

Melding fra St. Ansgar menighet