Liturgi: Fredshilsenen beholder sin plass, men må være mer «nøktern»

nullVatikanet, 1.8.2014 (KI/KAP) – Utvekslingen av fredshilsen skal beholde sin nåværende plass innenfor den katolske liturgi, men i en mer nøktern form. Det fremgår av et rundskriv fra den vatikanske Liturgikongregasjonen til alle verdens bispekonferanser. Dermed har ikke forslagene om å flytte fredshilsenen, vunnet frem. Det har vært foreslått å flytte fredshilsenen til et tidligere tidspunkt under messen, for eksempel til etter trosbekjennelsen.

Verdensbispesynoden i oktober 2005 og daværende pave Benedikt XVI personlig oppmuntret til en diskusjon om plasseringen av fredshilsenen, for mange føler ubehag ved at fredshilsenen på sin nåværende plass umiddelbart før kommunionsutdelingen noen ganger fører til uro.

Rundskrivet er underskrevet av kardinalprefekt Antonio Canizares Llovera, som forela teksten for paven under en audiens den 7. juni og fikk pavens tilslutning. Fredshilsenen skal nå fortsette på sin nåværende plass for ikke å skape ytterligere uro ved å flytte den.

Kardinalprefekten understreker at det ikke er nødvendig at presten i hver messe automatisk oppfordrer til fredshilsen. De geistlige skal heller ikke forlate sin plass ved alteret for personlig å utveksle fredshilsen med noen av de troende. Dessuten skal ekstra «fredssanger» unngås, heter det i dokumentet. Også de troende skal bli værende på sine plasser under fredshilsenen og begrense seg til å utveksle hilsener med dem som står rundt.

Spesielt skal man ikke utvide denne gesten, for eksempel ved brylluper og begravelser, til lykkeønskninger eller kondolanser. Bispekonferansene skal samle elementer som klargjør betydningen av fredsritusen i den romerske liturgien, heter det i rundskrivet fra Liturgikongregasjonen (offisielt: Kongregasjonen for Gudstjenesten og Sakramentsordningen).

Bispesynoden i Vatikanet i oktober 2005 om eukaristiens betydning behandlet blant annet fredshilsenen i liturgien. I sluttdokumentet Sacramentum caritatis av 22. februar 2007 skrev Benedikt XVI at det ville være hensiktsmessig «å holde denne gesten, som kan anta overdrevne former og skape forvirring umiddelbart før kommunionen, innenfor visse grenser». «Gestens store verdi blir overhode ikke minsket gjennom den nøkternheten som er nødvendig for å sikre et passende klima for feiringen».

Benedikt XVI beordret en diskusjon om dette spørsmålet og anbefalte å undersøke muligheten for å legge fredshilsenen til et annet tidspunkt, for eksempel til før offergaveprosesjonen, slik som er tradisjonen i den ambrosianske messeritusen i Milano. De svarene som kom inn, viste at et flertall ikke ønsket å flytte fredshilsenen.

Kathpress /Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)